Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: Perfect Pharm sp. z o.o., ul. Janasa 7A/15 , 40-855 Katowice , sklep: http://shedorparis.com, e-mail: sklep@shedorparis.com, tel. .
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do niniejszej informacji, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.shedorparis.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Zwrotu należy dokonać na adres: Perfect Pharm Sp. z o.o. ul. Janasa 7A/15, 40-855 Katowice.

Reklamacja

 1. W razie wystąpienia niezgodności zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.shedorparis.com Towaru z umową, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Perfect Pharm sp. z o.o. ul. Janasa 7A/15 40-855 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@shedorparis.com.
 3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności Towaru z umową stanowi załącznik do niniejszej informacji jest dostępny na stronie internetowej Sklepu www.shedorparis.com
 4. Reklamowany Towar należy przesłać do Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Reklamacja dotycząca niezgodności Towaru z umową może zostać zgłoszona Sprzedawcy także w inny sposób.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procedury odstąpienia od umowy lub procedury zgłoszenia niezgodności Towaru z umową, prosimy o kontakt ze Sklepem pod nr tel.: lub adresem e-mail: sklep@shedorparis.com.

Pliki do pobrania: