Projekt ,,Innowacyjne rozwiązania w kosmetologii” jest współfinansowany w ramach projektu pilotażowego ,,Utworzenie i dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” dofinansowanego w osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

Celem strategicznym realizowanego projektu jest wdrożenie przez Perfect Pharm sp. z o.o. unikalnych, innowacyjnych produktów powstałych na bazie prowadzonych prac B+R. Wykorzystanie w produktach najnowszych odkryć medycyny, w tym cząsteczek zapewniających transfer składników aktywnych w głębsze warstwy skóry, stanowi przełom w dziedzinie kosmetologii i biotechnologii.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wdrożona zostanie również innowacja procesowa poprzez zakup najnowocześniejszych technologicznie urządzeń produkcyjnych bazujących na rozwiązaniach optymalizujących i dywersyfikujących proces produkcyjny.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, testów technologicznych oraz produktowych przygotowujących do wdrożenia na rynek wypracowanych rozwiązań
  2. Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania homogenicznych substancji kosmetycznych.
  3. Wdrożenie na rynek unikatowych produktów kosmetycznych oraz suplementu diety w ramach jednej kuracji anti-aging.
  4. Realizacja krajowej kampanii marketingowo- sprzedażowej.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Perfect Pharm sp. z o.o. zakłada przeprowadzenie oraz transfer wyników kolejnych prac badawczo-rozwojowych. Zasadniczym założeniem jest stworzenie własnej jednostki B+R, a tym samym poszerzenie zakresu oferowanych produktów i dywersyfikację świadczonych usług.